Hege Bøhmer Grøholt

Låven på Bjerke gård i Ytre Enebakk er sentral i masteroppgaven til Hege Bøhmer Grøholt (31). Hun vil vekk fra det urbane for å gjenoppdage det som var et naturlig samlingspunkt for folk i gamle dager. Låven var en offentlig møteplass, og Heges løsning kombinerer gips- og keramikkverksted med et lokalt bibliotek og arkiv. Prosjektet trekker litt vekk fra funksjonalitet, og setter transformasjon, utforming og materialitet i første rekke.

Avisbilde1

Telefon:

+47 986 95 467

E-post:

hege_bg@hotmail.com

Nettside:

http://hegegroholt.com
Hege Bøhmer Grøholt
Hege Bøhmer Grøholt
Hege Bøhmer Grøholt
Hege Bøhmer Grøholt
INNGANG_MOT_FJØS_LINJER_OK
2d TEGNING TRAPP_m.photoshop_fil
Hege Bøhmer Grøholt
Hege Bøhmer Grøholt
DIAGRAM_ ROMLIGHET MATERIALITET_FUNSKJON2