Kjersti Johanne Barli

Skulpturprosjektet til Kjersti Johanne Barli (26) tar et oppgjør med det velkjente og fryktede norske bygdedyret. Utgangspunktet for prosjektet er en hendelse hun selv opplevde for noen år siden, da hun ble skjelt ut for å drikke vin av vinglass på en bygdefest. Episoden var spiren til en fascinasjon for bygdedyret som fenomen. I prosjektet hennes setter notoriske harry blå- og rødstripete hvite tennissokker både tema og utgangspunkt for 42 skulpturer som viser hvordan folk gjerne holdes på plass i bygde-Norge for ikke å skille seg ut. Samtidig henter Kjersti Johanne fram estetikken i kitschgjenstandene man ofte finner i bygdeinteriør, for å sette bygdesamholdet på spissen – på godt og vondt.

Avisbilde1

Telefon:

+47 958 00 134

E-post:

kjerstibarli@gmail.com

Nettside:

http://kjerstibarli.com
Kjersti Johanne Barli
Kjersti Johanne Barli
Kjersti Johanne Barli
Kjersti Johanne Barli
Kjersti Johanne Barli
Kjersti Johanne Barli
Kjersti Johanne Barli
Kjersti Johanne Barli
Kjersti Johanne Barli