Margrethe Hvesser

Etter et opphold i ­den populære rekreasjonsparken ­­­St. Hanshaugen i Oslo opplevde Margrethe ­Hvesser (29) at hun ikke ­­forstod løsningen for parkens uteservering. Hun begynte å undersøke saken nærmere og kom fram til at utbyggingsplanen for møteplassen, som stammer fra 1938, aldri er gjort ferdig, og at prosessen er blitt glemt vekk. Hennes åpne paviljongdesign setter det tunge urbane opp mot det lette naturlige, og bringer fram stedskarakteren på en ny måte.

Avisbilde1

Telefon:

+47 932 55 982

E-post:

annema_hv@hotmail.com

Nettside:

http://byhvesser.com
Margrethe Hvesser
Margrethe Hvesser
Margrethe Hvesser
Margrethe Hvesser
Margrethe Hvesser
Margrethe Hvesser
Margrethe Hvesser
17 U ETG PLAN 1_100 _ Layout
17 U ETG PLAN 1_100 _ Layout