Steffen Kørner

Steffen Kørner (24) fant en dag en bok fra 1913 som har resultert i hans eget verk og hovedoppgave. ­Boken «Vandring: 11.–12. mars 2014» er i sin helhet laget for å forstå boken ­«Creation of a World Center of Communication», som er skrevet av ­Hendrik Christian Andersen. Den beskriver en utopisk verdensby der alle nasjoner forenes for sammen å spre kunst, kultur, vitenskap og lover til resten av kloden. Kongen av Belgia mottok i sin tid et eksemplar, og ga fra seg et stykke land til idéen. ­Steffens vandring tok ham til den statiske forstaden Tervuren i Belgia som ikke er klar over sitt opprinnelige historiske formål. ­En reise han gjorde med kamera som ­verktøy, og for å forstå Andersens bok og planer.

Avisbilde1

Telefon:

+47 959 75 577

E-post:

steffenkorner@gmail.com

Nettside:

http://steffenkorner.com
Steffen Kørner
Steffen Kørner
Steffen Kørner
Steffen Kørner
Steffen Kørner
Steffen Kørner